ذره

مورچه : آیه ای از آیات الهی:

مورچه ای صبحگاهان ، از لانه ی زیر زمینی ی خود بیرون می آید و به دنبال آذوقه ای برای ذخیره سازی برای زمستان است . به دانه ی گندمی برمی خورد و آن را به دهان گرفته و به هر زحمتی که هست ، آن را تا لانه می بَرَد . لانه ی او زیر زمین است و زیر زمین نمناک و مرطوب و جای مناسبی است برای سبز شدن دانه ی گندم و در نتیجه از بین رفتن آن . مورچه به گفته ی جانورشناسان وقتی دانه را به لانه می بَرَد ، آن را از وسط نصف می کند و با این کار از سبز شدن آن جلوگیری می نماید !
این بود یک قضیه ی ساده از زندگی ی روزمرّه ی یک مورچه
اگر سرسری از کنار این قضیه بگذریم و مشمول خطاب ( افلا تدبّرون ) می شویم . چرا که تدبّر در کتاب تکوین همانند تدبر در کتاب تدوین لازم و ضروری است و تمام مخلوقات آیات و نشانه های الهی هستند
به نظر شما این مورچه ی ریز در این قضیه ی ساده چند علم دارد ؟ علم ؟!؟ بله ، مگر علم شاخ و دُم دارد ؟ من که کمی فکر کردم 6 علم و دانش برای این مورچه کشف کردم . قطعا شما هم با تدبر می توانید بر این موارد بیفزایید : 
1 . علم هواشناسی : چون می داند که هوا همیشه خوب و خرم و زمین همواره سرسبز نیست بلکه زمستانی خواهد آمد که باید برای آن اندیشه نمود
2 .علم غذا شناسی ( یک ) : چون وقتی به دانه ی گندم می رسد ، تشخیص می دهد که این شیء خاصیت غذایی دارد . اذا اگر شما قطعه ی چوب یا پلاستیکی را دقیقا و با مهارت به اندازه و شکل دانه ی گندم بتراشید و به آن رنگ دانه ی کندم بزنید ، مورچه هرگز به آن اعتنایی نخواهد نمود !
3 . علم غذاشناسی ( دو ) : مورچه می داند که دانه ی گندم قابلیت نگهداری ی چند ماهه در زیر زمین را دارد و تا آن وقت فاسد نمی شود لذا غذاهایی مثل گوشت که چند روزه فاسد می شوند برای ذخیره سازی انتخاب نمی کند
4. علم گیاه شناسی ( یک : آسیب شناسی ) : مورچه می داند که این گندم آسیب پذیر است و اگر همینگونه زیر خاک رَوَد ، سبز می شود
5 .علم گیاه شناسی ( دو : درمان شناسی ) : مورچه ی می داند که علاج درد این گندم و راه رفع آسیب آن این است که آن را از وسط نصف کند . توجه دارید که این علم غیر از علم قبلی است . زیرا آسیب شناسی با درمان دو مرحله ی جداگانه است . در اولی درد تشخیص داده می شود و در دومی راه درمان . چه بسا امراضی که دانشمندان آن را تشخیص داده اند و به ماهیت آن پی بُرده اند ( مثل سرطان ) ولی هنوز راه درمان آن را کشف نکرده اند
6 . علم انبار داری و ذخیره سازی : که از علوم مهم امروزه ی بشری است . مورچه می داند که دانه های گندم قطعه شده را در چه مکان و دما و شرائطی انبار کند تا تا زمستان سالم بمانند و قابلیت مصرف خود را حفظ کنند
تازه این شش علم ، علومی است که بشر تا به حال کشف کرده است . قرآن که مدعی است مورچه حتی سخن می گوید و در سوره نمل فرموده : مورچه با حضرت سلیمان (ع) گفتگو کرد و حتی به او انتقاد نمود !
حالا یک سؤال ساده از تمام مُلحدان و بی خدایان دارم : 
چه کسی این 6 علم را به مورچه آموخته است ؟ آیا مورچه درس خوانده یا کتاب مطالعه کرده یا در رشته غذاشناسی و گیاه شناسی دانشگاه تحصیل نموده است ؟!
مگر هر علمی به معلم نیاز ندارد ؟ تازه معلم مورچه خیلی مهارت داشته . چون همین الآن اگر همه ی جانورشناسان دنیا جمع شوند ، نمی توانند به یک مورچه یک مهارت دلخواهشان را بیاموزند !
ممکن است جواب دهند : مورچه طبق غریزه ی حیوانی خود این کارها را انجام می دهد
آری ، ما هم می دانیم . ولی چه کسی این غریزه ی را درسیستم بدن و مغز مورچه طراحی نموده است ؟ آیا کافی است که یک کلمه ی ( غریزه ) را بپرانیم و از کنار این همه عجائب به راحتی رد شویم ؟!؟
تازه مگر مورچه در مقابل سایر جانوران و کرات آسمانی و کهکشان ها اصلا به حساب می آید ؟!؟