ذره

دریافت

عشق در واژه نمی گنجد و معنا نشود
عاشقی با اگر و شاید و اما نشود


شرط اول قدم آن است که مجنون باشی
هرکسی دربدرخانه ی لیلا نشود

دیر اگر راه بیفتیم به یوسف نرسیم
سر بازار که او منتظر ما نشود

لذت عشق به این حس بلاتکلیفی است
لطف تو شامل ما یا بشود یا نشود